MONIKA VALENTOVÁ

moderátorka

Jsem moderátorka a autorka textů. Například do Pravého domácího časopisu píšu fejetony Odvrácená strana matky, které vyšly také knižně.

JAN VALEŠKA

Nadace pro půdu

(Spolu)pracuji v několika nevládních organizacích, které se snaží podpořit rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě (PRO-BIO LIGA, Asociace místních potravinových iniciativ, Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, Nadace Pro půdu).

JAROSLAV ZÁHORA

Mendelova univerzita

Vyučuji obecnou a půdní mikrobiologii na Mendelově univerzitě v Brně. Snažím se přiblížit ostatním život v půdě, svět pod našima  nohama. 

VERONIKA KUČEROVÁ

zahrádkářka

Jsem zahrádkářka, spisovatelka a blogerka. Jsem členkou několika spolků, peču chleby a o svých “zelených” experimentech se životem píši humoristický blog slamavbotach.cz. Na jeho motivy vyšly knihy Sláma v botách a Sláma v botách 2: Nejdůležitější v životě je láska. A hlína za nehty!

MARGIT SLIMÁKOVÁ

dietoložka

Jsem dietoložka, bloggerka a propagátorka zdravotní prevence. Autorka bestselleru „Velmi osobní kniha o zdraví“ a výživového doporučení Zdravý talíř.

VOJTĚCH KOTECKÝ

Glopolis

Pracuji v pražském institutu Glopolis, kde se zabývám vztahem ekonomiky a péče o krajinu. Jsem členem Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Rady národního parku České Švýcarsko.

RADKA POKORNÁ

KOKOZA

Mými tématy jsou udržitelnost, městské pěstování a budování značek, které mají smysl a tvoří reálný pozitivní dopad. A tak jsem se naprosto přirozeně dostala i ke Kokoze. Šlechtím celou Kokozu a její rozvoj, hledám možnosti, jak zvyšovat společenský dopad i za podpory firemních partnerů. 

JAROSLAV LENHART

živitel, Svobodný statek na Soutoku

Jsem ředitelem a hlavním zahradníkem obecně prospěšné společnosti Svobodný statek na soutoku, o.p.s. Spoluzaložil jsem spolkový obchod Obživa, pořádám setkávání ekologických zelinářů a utvářím spolužití a spolupráci s lidmi se speciálními potřebami v rámci Camphillu na soutoku, z.s.

zuzka@slusnafirma.cz

Slušná firma, z.s., Boženy Jandlové 3,
140 00 Praha 4 – Komořany
IČ: 08391688